ATB Awareness Through The Body


Conciència a Través del Cos

Un camí per a fomentar la concentració, la relaxació, l’autoconeixement i la consciència d’un mateix, amb 20 anys d’experiència, per a nens i adults. 

Aquest projecte va començar al  juliol de l’any 1992  a les escales de d’Auroville (Índia) com un programa per ajudar els infants  a augmentar la seva capacitat d’atenció, concentració i relaxació, i a fomentar l’autoconsciència i la responsabilitat. Les qualitats del programa per aprofundir en l’autoconeixement i la seva aplicació en la vida diària, a més de l’escola, fan que actualment s’ofereixi tant a nens com a adults.

Per mitjà  d’una àmplia varietat d’exercicis i jocs, l’Awareness Through the Body ofereix a les persones l’oportunitat de conèixer-se millor practicant l’actitud de ser testimoni d’un mateix, explorant la complexitat de l’ésser humà, trobant maneres d’integrar i harmonitzar aquesta complexitat  a l’entorn del centre més profund de nosaltres mateixos d’una manera  experiencial, harmònica i moltes vegades divertida. L’ATB ajuda tant  nens com  adults a autodescobrir-se.

Què és ATB?

L’Awareness through the Body  (ATB) és un programa exhaustiu d’exercicis que té com a finalitat expandir la consciència i oferir la possibilitat tant a nens com a adults d’adonar-se de les seves  percepcions i habilitats per poder arribar a ser individus independents i conscients d’ells mateixos.  Les activitats són creatives i sovint divertides. Es  desenvolupen gradualment i fomenten l’atenció, la concentració, la relaxació i una sensació de benestar.

El programa s’implementa conduint primerament  l’individu a un estat de receptivitat en el qual pot «escoltar» millor la gran quantitat d’informació que rep contínuament tant del món interior com de l’exterior. Un cop allà, els exercicis li permeten descobrir, gradualment, la complexa amalgama de la qual està format i li proporcionen la possibilitat de trobar eines per gestionar més efectivament aquesta complexitat

Quins són els objectius?

Principis i objectius

En el curs del nostre treball, han sorgit vuit principis bàsics que influeixen tant les nostres vides com el nostre treball amb els nens.  

 • Som éssers complexos i els diferents plans que ens formen estan relacionats entre si.
 • Ensenyar i aprendre és sempre un diàleg; seguir i guiar són dos aspectes del mateix procés.
 • Tot pot convertir-se en una oportunitat per expandir la consciencia
 • Viure el moment present sense donar res per fet.
 • Donar, esperar i assumir la responsabilitat en la mesura apropiada
 • Trobar el propi ritme i les pautes interiors.
 • Ser conscient de l’espai interior i exterior simultàniament.
 • Crear memòries sensorials de referència.

Entenem per memòries sensorials de referència memòries personals de sensacions que hem experimentat en els diferents plans de l’ésser, o (sensacions) (experiències) de com un se sent durant estats de consciència diferents.

Els nostres objectius són que els nens:

 • Es tornin conscients del testimoni interior i comencin a cultivar-lo.
 • S’adonin que hi ha diferents graus  de consciència.
 • Siguin conscients de l’espai interior i exterior.
 • Siguin conscients de la relació que hi ha entre les diferents parts del seu ésser.
 • Comprenguin l’ús d’un mateix, i acceptin els propis límits i els dels altres.
 • Desenvolupin un ampli sentit del respecte, la responsabilitat, la confiança, l’acte de confiança i la paciència, i s’adonin del seu ritme i del dels altres.
  Millorin la seva atenció, la concentració, i la seva capacitat de viure el present.
 • Desenvolupin el que anomenem «escoltar per comprendre».
 • Desenvolupin una consciència de la seva estructura física, i de la relació que aquesta consciència té amb la gravetat, de manera que puguin usar-se més efectivament.
 • Refinin els sentits, els interioritzin, i desenvolupin el sentit cenestèsic.
 • Adquireixin memòries sensorials de referència.
 • Aprenguin a reconèixer, comprendre i gestionar les emocions.
 • Es tornin conscients dels seus patrons de respiració, dels efectes que causen en les diferents parts de l’ésser, i de com la respiració pot ser usada per efectuar canvis en un mateix.
 • Millorin la capacitat d’adapta i de ser flexibles.
 • Desenvolupin aptituds per col·laborar millor amb els alters.

Beneficis del ATB en els nens. ¿Què ens diuen, de l'ATB?

ATB1 spanning ontspanningFomenta en els infants  actituds per esdevenir individus independents i conscients de si mateixos mitjançant    la utilització del cos com a eina d’autoconeixement. Facilita l’educació emocional, la pedagogia de la interioritat i el fet d’adonar-se  de les pròpies percepcions i habilitats.

Els nens / les nenes diuen:

«Fa que el cos físic sigui molt més real i que descobreixis coses sobre tu mateix.»

«Ens donaven exercicis per relaxar-nos  i per tornar a l’estat de consciència habitual. I exercicis per desenvolupar la consciència i els sentits del cos, per aprendre a usar-los i exercicis per identificar les nostres emocions.»

«M’he tornat més conscient de tot el que m’envolta i m’he obert molt més. Ara, quan em poso nerviós o m’enfado, entro en contacte amb la meva respiració per calmar-me.»

«Hem estat jugant i hem après moltíssim. L’ATB t’ajuda en la relació amb els altres companys i et fa  més obert i més comprensiu.» «Aprens a trobar la teva  manera de ser dins del grup, i una altra cosa que vam aprendre és que si hi ha res que  no funciona  d’una manera,sempre es pot intentar fer-ho d’una altra. Això succeïa especialment quan jugàvem a Creuar.

LLIBRE: "DESPERTAR LA CONCIENCIA A TRAVÉS DEL CUERPO"

llibro-atbTenim la traducció al castellà del valuós llibre del Aloka i Joan, escrit després de 20 anys d’experiència a les escoles de Auroville, amb més de 200 pàgines i 600 fotografies d’exercicis ideats per a nens i adults, que només es trobava en anglès i francès .

Títol: «Despertar la Consciència a través del Cuerpo». Un camí per millor la concentració, la relaxació i l’autoconeixement en nens i adults.

Editorial: Mil·lenni. Es pot obtenir a través de: atb.educacio22@gmail.com

Aquest llibre ofereix un currículum exhaustiu d’exercicis amb l’objectiu d’expandir la consciència, de manera que tant nens com adults puguin tornar-se més conscients de les seves  percepcions i habilitats, i millorar  així la seva capacitat d’autoconsciència i autogestió. A través d’una gran varietat d’activitats,  Despertar la consciència a través del cos  ofereix oportunitats per descobrir les connexions existents entre la ment, les emocions i el cos físic, i per trobar maneres d’integrar aquestes diferents parts en un tot més harmònic , organitzat al voltant del centre més profund de l’ésser.

PRÀCTIQUES EN GRUP

Barcelona:

 • Dimarts de 12.15h 13.45h (Octubre-abril) Mas Guinardó P / Salvador Riera, 2 BCN

Madrid:

Dates a confirmar

JORNADES DE PORTES OBERTES:

Barcelona ( data a concretar)
Madrid (data a concretar)

Tallers d’iniciació ATB

 • Nens/nenes i joves
 • Adults
 • Mestres

Material per a les activitats d’ ATB

Properament us podem oferir a través del nostre   web els materials educatius necessaris per dur a terme els exercicis de l’ATB que heu  après als  tallers.

material1ATB

Cursos i calendari

La formació  consta de cinc mòulos dividits en:

 • Formació Nivel básic (ATBI + ATBII + ATBIII)
 • Formació Nivel Advanced (ATB IV + ATB V)

(per poder  realizar el nivell Advanced s’ha de tenir reslitzat el nivell bàsic)

Durant els anys 2016, 2017 i 2018 es farà el nivell Bàsic, mes l’infantil

En 2019/2020 es farà el Nivell Advanced

Abril i Maig 2018

ATB I 28 i 29 d’abril

ATB Infantil 7 de maig

ATB III 4-5-6 de maig

ATB II 30 d’abril i 1-2 de maig[

 

 

                                                                           

carrusel3Durant aquest dia   s’explorarà de quina manera s’implementa l’ATB a la  infantesa per mitjà  de jocs i activitats divertides.

Algunes de les activitats que es fan en el marc de l’ATB a aquesta edat semblen  activitats que es duen a terme,  per exemple, en psicomotricitat. Si bé l’Awareness Through the Body té diverses coses en comú amb altres disciplines, aporta una nova dimensió .  Hi ha en l’ATB, per part de l’adult, la clara intenció d’oferir al nen la possibilitat d’entrar en contacte amb el seu ésser interior més profund.

Mitjançant  exercicis divertits i jocs, els nens comencen a descobrir i aprenen a notar que poden convertir-se en canvis que els afecten i també el seu entorn.  Comencen també a adonar-se que poden estar en diferents estats de consciència i que cada un d’aquests estats va acompanyat de sensacions molt diferents: els nens se senten d’una manera molt diferent si estan concentrats i treballant en silenci (Laberint) o si hi són i riuen (Viatge a Àfrica).

En  aquesta edat els nens experimenten i senten sense necessitat d’explicacions. Per  mitjà  d’activitats i exercicis cada nen sent i integra en el seu cos sensacions concretes  que denoten atenció, tranquil·litat, diversió, relaxació, estar centrat en si mateix, o estar compartint amb els altres. Per això cal que l’adult tingui molt clara i integrada quina és la meta de l’ATB en la infància.

L’ATB infantil té com a objectius que els nens desenvolupin:

 • Capacitat d’escoltar i comprendre el que es diu.
 • Autocontrol.
 • Capacitat de focalitzar l’atenció i d’estar-hi present.
 • Agudesa dels sentits Llibertat i fluïdesa de moviment.
 • Habilitat de comunicar-se amb els altres.
 • Un contacte amb els companys respectuós i sensible.
 • Una imatge sana d’ells mateixos.
 • Confiança Memòries subjectives de relaxació i tonicitat

En aquest taller els participants exploren els principis en què es basa l’ATB i la seva aplicació pràctica. S’hi  presentarà esquemàticament com conduir una classe de l’ATB i com organitzar el programa  progressivament, per poder fer front tant a les necessitats dels individus que formen un grup com a les necessitats del grup en si

Els temes que es treballaran són els següents :

 • Paisatges d’estructures: construccions amb diferents elements que permeten l’autoexploració i l’autodescobriment. En aquesta activitat els participants es mouen, caminen, gategen, s’arrosseguen i pugen sobre diferents objectes com escales, planxes, cadires, tamborets, etc .  Aquesta activitat requereix que els participants siguin conscients tant dels seus  límits físics com dels dels altres
 • Pals: una activitat de grup que consisteix a llançar i atrapar pals simultàniament. Ajuda a desenvolupar la capacitat d’estar present en el moment necessari, i també a desenvolupar la visió perifèrica i el sentit del ritme. 
 • Plats: aquesta activitat es torna a agafar per aprofundir  en el fet  d’experimentar el propi espai interior i exterior i per desenvolupar ulteriorment la capacitat d’estar-hi present en els dos simultàniament.
 • A manera d’introducció es farà una exploració parcial de l’element Foc i els seus efectes en les diferents parts de l’ésser.

Aquests tallers estan interrelacionats i es complementen entre si. Ofereixen una àmplia base amb la qual es pot començar a aplicar l’Awareness Through the Body. Aquesta sèrie de tallers pot ser considerada com el començament de la pràctica de l’ATB. A partir d’aquí es pot aprofundir més el treball mitjançant una immersió en tallers temàtics intensius.

ATB3 adem ontspanning samenwerken stokken borden

carrusel5

Aquest taller té dos objectius:

Refrescar, aprofundir i integrar millor les bases de l’ATB explorades al taller d’introducció de l’ATB 1. Fen que  els participants explorin els nous temes  següents

 • Consciència sensorial: exercicis que serveixen per obrir i refinar els sentits i que permeten observar com aquests exercicis  afecten  les diferents parts de l’ésser.
 • Exploració de les emocions: exercicis que ajuden a reconèixer les diferents emocions i els efectes que  tenen en l’ésser físic i que fan  desenvolupar una actitud de «testimoni» envers aquestes emocions.
 •  Jocs col·lectius: una manera d’explorar les dinàmiques de grup, la influència d’un grup en un individu i viceversa.
 • Consciència de l’estructura física: exercicis per  desenvolupar una consciència i control conscient de contracció i relaxació del  cos

ATB2 sensory awareness

 

  ATB 1
carrusel4

En aquest taller els participants entren en contacte amb les bases  de l’Awareness Through the Body. S’hi exploren els temes següents

Atenció i concentració: exercicis per dirigir i focalitzar l’atenció i augmentar la capacitat de concentració.

Exploració: teòrica i pràctica de les diferents parts que formen l’ésser.

Respiració: activitats per al desenvolupament de la consciència de la respiració i per adonar-nos  de l’efecte que la respiració té sobre les diferents parts de l’ésser.

Relaxació: exercicis per fomentar la capacitat de relaxació mental, emocional i física i entrar conscientment a la relaxació.

Introspecció: plats, exercici que fa que els  participants  experimentin  l’existència d’un espai interior i un altre d’exterior, la qual cosa els permet estar presents en els dos espais  simultàniament.

Per poder participar als  tallers següents cal haver participat al  taller  d’introducció a l’ATB

Formaciò Nivell Advanced (ATB IV + ATB V 8 dies consecutius)

ATB 4 –  (4 dies en el mes de maig. Residencial)

ATB5 – ( 4 dies en el mes de maig. Residencial)

(Per poder fer  el nivell Advanced s’ha d’haver fet el nivell bàsic)

ATB 4 –  (residencial)

Aquest taller té com a objectius: ampliar el coneixement i la compressió de l’ATB adquirits en el Nivell Bàsic, seguir fomentant i desenvolupant la capacitat d’atenció i concentració, explorar i integrar l’estructura física en  totes les seves dimensions: ossos, articulacions, músculs, teixits, òrgans , respiració, sensacions i energia (la part subtil del cos físic), i ajudar a integrar l’ATB en un mateix.

El taller inclou una exploració profunda de la relaxació, de la consciència de la forma i una introducció a l’anàlisi de l’estructura musical com a base per al treball d’audició conscient, cosa  que facilita l’ús de música en l’ATB.

Cada dia es reserva un temps especial dedicat a preguntes i aclariment de dubtes sobre com liderar o planificar sessions de l’ATB

ATB5 –  ( residencial)

Aquest taller té com a objectiu principal facilitar un contacte més íntim amb un mateix, amb la part central de l’ésser i crear  l’espai per  una més gran  harmonització i alineació de l’ésser.

Es continua aquí amb l’exploració dels temes bàsics de l’ATB per ajudar el  participant a entrar cada vegada més profundament en el que és l’ATB i integrar aquesta manera  de treballar en un mateix. L’ATB 5 explora també l’estructura física en totes les seves dimensions amb la qual cosa complementa  el treball fet a  l’ATB 4.

Té una importància  especial  l’exploració de dos temes:  l’evolució i els  cinc elements. 

Terra, aigua, foc, aire i èter. Els participants exploren la presència d’aquests elements en ells  mateixos i al món que els envolta. El fet de tornar-se més conscients de la interacció entre els elements i l’ésser ajuda a harmonitzar l’ésser.

Cada dia és reserva un temps especial dedicat a preguntes i aclariment de dubtes sobre com liderar o planificar sessions de l’ATB.

ATB5 sensory awareness

Inscripciò y mès informaciò en : atb.educacio22@gmail.com,

Teléfono +34 636-28-68-99 (María Rosa)

Qui som

Sovint ens demanen que parlem sobre la nostra trajectòria professional, les nostres experiències, com se’ns va ocórrer desenvolupar aquest programa i d’on van sorgir les idees. Nosaltres creiem que les experiències que hem viscut en el nostre camí espiritual han donat origen a l’Awareness through the Body

 

img_9819

Els dos som catalans i de la mateixa ciutat. L’Aloka va anar a viure a l’Índia quan tenia vint anys per entrar a formar part del Ashram * de Sri Aurobindo. Va ensenyar dansa contemporània durant diversos anys a nens i adults de la comunitat. Durant aquest període va practicar hatha ioga i tai-txi.  El 1991,  va anar a viure a Auroville. En Joan va estudiar i va practicar a Espanya teràpies naturals, xiastu,  taoisme i arts marcials. Quan va arribar a Auroville, el mes de  juliol del 1991, va començar a treballar en el camp de la fisioteràpia, la reeducació postural i el massatge.

Totes les tècniques que havíem après fins aquell moment podien ajudar l’alumne a augmentar la consciència i a experimentar canvis d’estat de consciència. Totes tenien un punt en comú. Cadascuna, a la seva manera, contribuïa a l’autodescobriment, l’autocontrol i al desenvolupament de la capacitat d’experimentar la realitat d’una manera més plena. Agafem com a exemple dues disciplines ben diferents: les arts marcials i la dansa. Cadascuna d’aquestes tècniques,   en un cert punt del procés d’aprenentatge, d’una  manera diferent, requereix que l’alumne es descobreixi,  i es mogui o actuï des d’un estat de consciència diferent de l’habitual. Tenint presents aquestes observacions intentem identificar exercicis estretament relacionats amb l’augment i expansió de la consciència i els adaptem a les possibilitats dels nens amb els quals treballàvem.

Des de l’any 1996 fins a final  del 1997 vam continuar incorporant noves activitats al nostre programa. Durant aquest període vam gravar en vídeo una classe en la qual els nois treballaven en silenci en un exercici que durava quaranta-cinc minuts. Vam ensenyar  aquest vídeo als pares dels alumnes perquè poguessin veure el grau  de concentració i interiorització que els seus fills era capaços d’assolir. Mentre els mostràvem el vídeo als nens un  va comentar: «No semblem nosaltres! Semblem perduts en l’espai! » La nostra resposta va ser: » És just al revés !, no perduts en l’espai, sinó que esteu experimentant l’espai interior!**

*Comunitat espiritual internacional, fundada per Sri Aurobindo i la  Mare, situada a Pondicherry, al sud-est de l’Índia.

**Joc de paraules en anglès: “We don’t look like ourselves! We look so space out!” “It’s the other way around! Not space out, but spaced in!”

Tens alguna pregunta? contàctans

Nombre*

Email*

Ciudad

Asunto

Mensaje

Conocer más

Despertar la conciencia a través del Cuerpo

Testimonios

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tristique auctor lacus, ut scelerisque eros ullamcorper at. Praesent auctor arcu a nulla tempor blandit.

Artículo ATB

asesoria32

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tristique auctor lacus, ut scelerisque eros ullamcorper at. Praesent auctor arcu a nulla tempor blandit.