Escola d’Estiu 2016


Cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

capsalera

UNESCOMOTIVACIÓ Escola d’Estiu Educació22: OBJECTIU 2015-2030 plantejat per l’UNESCO

Al febrer del 2015 la UNESCO presenta un nou INFORME MUNDIAL sobre Educació, revalidant l’informe Delors i el de Faure i reforçant el valor de la interdependència i la globalitat per construir un món millor per a tothom:

Replantejar l’Educació ¿cap un bé comú mundial?

Sabem que l’educació no pot resoldre per si sola tots els problemes del desenvolupament, però una visió humanista i holística de l’educació pot i ha de contribuir a aconseguir un nou model de desenvolupament.

En aquest model, el creixement econòmic ha d’estar regit pel respecte al medi ambient i la preocupació per la pau, la inclusió i la justícia social. Els principis ètics i morals d’una visió humanista del desenvolupament s’oposen a la violència, la intolerància, la discriminació i l’exclusió.

Pel que fa a l’educació i la instrucció, suposen deixar enrere l’utilitarisme i l’economicisme de curtes mires per integrar les dimensions múltiples de l’existència humana.

(Extracte pàg. 6 a 9. ap. Resum) FONT: Informe UNESCO

En blanc el text a continuació;

Sessió Oberta de presentació de l’escola d’estiu

 Diàlegs i Tallers gratuït matí i/o tarda

 Dv 1 de juliol 2016

Sessió d’ATB – Awareness Though the Boy
Adonar-se de la Conciència través del Cos

més de 20 anys d’experiencia en les escoles d’Auroville


Taller1 de 10h a 13h                                            Taller2 de 16h a 18h
Diàlegs1 de 13h a 14h                                       Diàlegs2 de 18h a 19h
DINAR COMUNITARI I COMPARTIR (també hi ha servei de Bar)
LLOC: CASAL ENTITATS MAS GUINARDÓ
Plaça Salvador Riera 2 L4 Guinardó- Hospital de Sant Pau.

En blanc el text abans;

CURS DE TARDA:

Un camí per millorar la concentració, la relaxació i l’autoconeixement dissenyat per l’àmbit escolar.

Awareness through the Body o ATB és un programa exhaustiu d’exercicis dinàmics, que té com a finalitat expandir la consciència i facilitat la introspecció. Ofereix la possibilitat, tant a nens com a adults, d’adonar-se de les seves pròpies percepcions i habilitats per poder arribar a ser individus independents i conscients de si mateixos. Les activitats són creatives i sovint divertides, fomenten l’atenció, la concentració, la relaxació i una sensació de benestar. Des de fa 22 any s’aplica a les escoles de la ciutat experimental d’Auroville (nascuda a l’ampara de la UNESCO com ciutat universal per l’entesa global i la unitat humana)

Codi:
REC0050624 P
Curs:2015-2016

Amb:

Ignasi Salvatella. Pedagog i Diplomat en Mestre d’EGB. Mercè Trepat. Mestre de Primaria.

 • Ubicar el cos com a centre d’experiència i com manifestació dels nostres estats emocionals, mentals i físics.
 • Reconèixer les diferents emocions en un mateix i en els infants i com aquestes afecten el cos i a l’ambient a l’aula.
 • Incorporar estratègies per acollir, canalitzar i mobilitzar l’energia emocional pròpia i dels infants.
 • Fer ús conscient de l’atenció, la intenció i la intuïció.
 • Desenvolupar la pròpia sensibilitat, força i capacitat d’intervenció des de l’escolta a un mateix, a l’infant i a la situació.
 • Obrir-se a la possibilitat que tot allò que succeeix a l’aula pot esdevenir una oportunitat d’aprenentatge pels infants i pels mestres.

Dates, lloc i horari del curs.

Del 4 al 7 i del 11 al 14 de juliol de 16h a 18,30h (de dilluns a dijous)

Hores de durada.

20 hores

Lloc:

Casal d’entiats Mas Guinardó:

Persones destinatàries (amb indicació del nivell educatiu).

Professorat d’educació infantil i primària.

Nombre de places:
20 participants

Matrícula del curs: 70 €

COM FER LA INSCRIPCIÓ:

Enviar email amb les següents dades i resguard d’ingrès

Nom i Cogmons
DNI
Data de naixement
Professió
Centre de treball o especificar situació
Telèfon de contacte
e-mail:

Fer l’ingrés a «La caixa» a nom de: Educació22-Món Solidari

ES95 2100 1022 1702 0016 2597
Possant el teu nom o número del curs que t’apuntes. i ens envies el comprovant a educacio22@gmail.com junt amb les dades incrispió anteriors.
El curs es realitzarà si es forma un grup de més de 9 persones. Només en cas d’anul.lació es retornan el diners íntegres.

CURSOS DE MATÍ – 1a  SETMANA:

T.I.C., T.A.C., STAND BY: Aula de la pausa a l’escola, una mirada integral.
carrusel3

Convertir la pausa i les actituds del silenci en eina pedagògica que ajudi ainfants i docents a créixer i transformar l’ambient i el clima escolar quan cal. La Pausa facilita l’harmonia en el procés d’aprenentatge al crear un espai relaxa`t que obre l’alumne a l’aprenentatge i al descobriment dels propis potencials. Viurem i experimentarem en nosaltres com pitjar el botó Stand_by i dissenyar espais i temps de distensió a l’escola en un món tecnològicament accelerat.

Codi:
REC0030624
Curs: 2015 2016

Amb:
Ignasi Salvatella. Pedagog i Diplomat en Mestre d’EGB. Mercè Trepat. Mestre de Primaria.

Objectius

 • Experimentar, valorar i integrar la pausa com a eina pedagògica en la vida dels docents i dels alumnes.
 • Dissenyar i desenvolupar estratègies pràctiques per a la meva aula i entorn educatiu que facilitin punts de parada i reflexió en un món tecnològicament accelerat.
 • Regenerar el nostre entusiasme i el dels alumnes per l’Educació, l’aprenentatge i la Vida des d’una mirada més interna, integral i holística.

Continguts

Mòdul 1:

 • Eines holístiques d’aplicació a la pràctica diària dels docents:
 • La pausa, clau de l’harmonia en qualsevol composició educativa: valors, continguts i activitats.
 • La mirada a l’alumne per ser vist i establir el vincle necessari per facilitar l’objectiu de l’aprenentatge i el seu creixement.
 • El cicle d’aprendre: Inici, desenvolupament i tancament, tres aspectes del disseny curricular.
 • UNESCO objectiu 2030: Una educació humanísta i holística (Foro Mundial de l’educació, Incheon 2015).

Mòdul 2:

 • Vivenciar la pausa com eina creativa, de centrament i de reflexió a l’aula:
 • El botó Stand by en alumnes i docents.
 • Aturar-se per assentar el que portem entre mans.
 • Observar-nos per saber cap on anar.
 • Experimentació pràctica i exercicis aplicables a l’escola

Mòdul 3

 • Importància i necessitat pedagògica de la pausa i el silenci:
 • L’actitud corporal i la posició en la relació docent-alumne, alumne-docent.
 • L’art d’estar present i atent. L’escolta en el procés d’aprenentage té dues direccions en cada acte pedagògic i de creixement.
 • El repòs , viure la revitalització de la pausa com una necessitat i no com un luxe.

Mòdul 4:

 • Disseny de l’aula de la pausa virtual, actituds a promoure.
 • Experimentar en un mateix el temps de pausa corporal i mental
 • Triar estratègies vàlides per l’aula i la tutoria.

Mòdul 5

 • Disseny de l’aula de la pausa física, un espai d’interiorització a l’escola.
 • Experimentar en un mateix estar en un espai físic amb pausa i els estats de calma que s’en deriven.
 • Valorar possibilitats de establir un espai físic com Aula de la Pausa al meu entorn educatiu.

Dates, lloc i horari del curs.

Del 4 al 8 de juliol de 9,45h. a 13,45h.

Hores de durada.

20 hores

Lloc:

Casal d’entiats Mas Guinardó:

Persones destinatàries (amb indicació del nivell educatiu).

Professorat d’educació infantil i primària.

Nombre de places:
20 participants

Matrícula del curs: 70 €uros.

COM FER LA INSCRIPCIÓ:

Enviar email amb les següents dades i resguard d’ingrès

Nom i Cogmons
DNI
Data de naixement
Professió
Centre de treball o especificar situació
Telèfon de contacte
e-mail:

Fer l’ingrés a «La caixa» a nom de: Educació22-Món Solidari

ES95 2100 1022 1702 0016 2597
Possant el teu nom o número del curs que t’apuntes. i ens envies el comprovant a educacio22@gmail.com junt amb les dades incrispió anteriors.
El curs es realitzarà si es forma un grup de més de 9 persones. Només en cas d’anul.lació es retornan el diners íntegres.

Eines de la consciència corporal per la gestió emocional a la pràctica educativa. La presència del mestre/a.

 

Experimentarem la capacitat que tots i totes tenim per escoltar la informació que ve del cos i fer ús conscient d’aquesta informació per la millora de l’entorn educatiu i el benestar personal. Vivenciarem com el cos pot modelar-se segons la percepció o punt de vista que prenem. Y osbervarem com el nostre cos esdevé una eina per llegir la nostra pràctica diària i evolucionar-la.

Codi:
REC0010624
Curs: 2015-2016

Amb:
Teresa Garcia Valenzuela. Educadora Social, Pedagogia del cos i Direcció d’activitats de Lleure.

 • Ubicar el cos com a centre d’experiència i com manifestació dels nostres estats emocionals, mentals i físics.
 • Reconèixer les diferents emocions en un mateix i en els infants i com aquestes afecten el cos i a l’ambient a l’aula.
 • Incorporar estratègies per acollir, canalitzar i mobilitzar l’energia emocional pròpia i dels infants.
 • Fer ús conscient de l’atenció, la intenció i la intuïció.
 • Desenvolupar la pròpia sensibilitat, força i capacitat d’intervenció des de l’escolta a un mateix, a l’infant i a la situació.
 • Obrir-se a la possibilitat que tot allò que succeeix a l’aula pot esdevenir una oportunitat d’aprenentatge pels infants i pels mestres.

Continguts Fonamentals

 • Les diferents dimensions que ens constitueixen: física, energètica, emocional i mental.

Continguts vivencials

 • Escoltar és un procés que canvia i tonifica la percepció.
 • El cos ens parla a través del moviment i la quietud, del to corporal i de la coordinació.
 • El suport fonamental de la terra i de la respiració.
 • Els processos de l’atenció: atenció activa i receptiva, atenció focalitzada, atenció múltiple i expandida.
 • Vivències en el cos de confiança i pertinença, de límits i de projecció energètica.
 • El potencial regenerador i creatiu de l’escolta.

Dates, lloc i horari del curs.

Del 4 al 8 de juliol de 9,45 a 13,45

Durada.

20 hores

Lloc:

Escola del Encants

Persones destinatàries (amb indicació del nivell educatiu).

Professorat d’educació infantil i primària.

Nombre de places:
20 participants

Matrícula del curs: 70 €uros.

COM FER LA INSCRIPCIÓ:

Enviar email amb les següents dades i resguard d’ingrès

Nom i Cogmons
DNI
Data de naixement
Professió
Centre de treball o especificar situació
Telèfon de contacte
e-mail:

Fer l’ingrés a «La caixa» a nom de: Educació22-Món Solidari

ES95 2100 1022 1702 0016 2597
Possant el teu nom o número del curs que t’apuntes. i ens envies el comprovant a educacio22@gmail.com junt amb les dades incrispió anteriors.
El curs es realitzarà si es forma un grup de més de 9 persones. Només en cas d’anul.lació es retornan el diners íntegres.

CURS DE MATÍ – 2a  SETMANA:

El Mandala: un recurs didàctic per a el dia a dia a l’escola
Experimentarem la utilitat dels mandales a l’escola com un instrument educatiu i de valor psicopedagògic.
Realitzarem activitats per a valorar la importància del mandala per potenciar l’atenció i concentració, la relaxació i el centrament, desenvolupar la creativitat i d’ integració dels dos hemisferis cerebrals.
A través del dibuix i del color descobrirem nous materials per a l’expressió plàstica i la comunicació de sentiments i emocions.

Amb:

Aquest curs es realitza en castellà amb Ivette Carrión Torres, creadora de la Metodologia ASIRI i directora del Centre d’Investigació Asiri-Perú. www.metodoasiri.org i Graciela Diaz Blanco, mestra i pedagoga Sistèmica

Codi:
REC0040624
Curs: 2015-2016

Objectius del curs.

 • Dissenyar i desenvolupar estratègies per a crear ambients escolars d’harmonia que possibilitin el centrament i la concentració.
 • Facilitar recursos per despertar els sentits i desenvolupar la creativitat dels nens i nenes.
 • Oferir eines pedagògiques que ajudin als alumnes a enfortir la seva autoestima.
 • Experimentar els mandales com a una eina efectiva per a l’expressió del món intern i la gestió de les emocions a l’aula.
 • Integrar el potencial dels mandales al currículum escolar.

Mòdul 1:

 • Concepte de mandala. Què és un mandala?
 • El cercle com a punt de trobada
 • Mandales en la naturalesa, en el cos humà, en l’univers
 • El mandala en les cultures ancestrals
 • Les aportacions de Carl Jung
 • Trobar el centre, viatge a l’interior
 • La tècnica clàssica del mandala. El mandala pas a pas.
 • Preparar l’ambient de l’aula. Els materials i formes que es poden utilitzar.
 • La gran roda creativa del mandala. Integrar els hemisferis cerebrals per l’aprenentatge.
 • Estimuladors o connectors per a crear mandales: la natura, la dansa, la meditació o silenci, la visualització creativa, la música, les textures, etc

Mòdul 2:

 • El disseny d’ una classe amb mandales des del sentir, fer i pensar
 • El mandala i les intel·ligències múltiples al currículum.
 • El mandala i la concentració.
 • La visualització creativa i meditació activa amb mandales, per al centrament dels alumnes
 • Les figures geomètriques, el color i les traces
 • L’estructura mandálica i la paleta de colors
 • Patrons de simbologia aplicats als mandales i mandales predissenyats.

Mòdul 3:

 • Creant mandales a la classe. El mandala i el seu centre
 • Els mandales i el currículum a les àrees competencials.
 • El mandala com a mitjà de expressió, comunicació, relaxació, etc.
  • Àmbits d’aplicació dels mandales a l’escola:
  • Cognoscitiu: fomentar la fluïdesa, flexibilitat i originalitat.
  • Afectiu i social: afavorir actituds creatives davant de diferents situacions.
  • Psicomotor: aportar eines per al desenvolupament de destreses.
  • Pedagògic: facilitar l’expressió creativa.

Dates, lloc i horari del curs.

Del 13 al 15 de juliol de 10 a 15 h.

Hores de durada.

15 hores

Lloc:

Casal d’entiats Mas Guinardó:

Persones destinatàries (amb indicació del nivell educatiu).

Professorat d’educació infantil i primària.

Nombre de places:
20 participants

Matrícula del curs: 120 €uros.

COM FER LA INSCRIPCIÓ:

Enviar email amb les següents dades i resguard d’ingrès

Nom i Cogmons
DNI
Data de naixement
Professió
Centre de treball o especificar situació
Telèfon de contacte
e-mail:

Fer l’ingrés a «La caixa» a nom de: Educació22-Món Solidari

ES95 2100 1022 1702 0016 2597
Possant el teu nom o número del curs que t’apuntes. i ens envies el comprovant a educacio22@gmail.com junt amb les dades incrispió anteriors.
El curs es realitzarà si es forma un grup de més de 9 persones. Només en cas d’anul.lació es retornan el diners íntegres.

CURS DE MATÍ – 3a  SETMANA:

Dibuixar amb el cor i mandales. Eines de connexió per l’acompanyament

emocional i la resolució de conflictes.

Pintar_escolaestiu9L’expressió emocional dels infants a través del lliure llenguatge del dibuix i mandales és una ràpida connexió a sentir les sensacions i manifestar imatges internes creant un ambient íntim de comunicació a un mateix i l’adult que acompanya.

Experimentarem eines de la intel·ligència del cor o emocional per poder-les aplicar a resoldre situacions, conflictes o acceptar emocions i ajudar als infants a identificar els que els hi està passant en el dia a dia i a nosaltres mateixos.

Codi
REC0020624
Curs: 2015-2016

Amb:
Mercè Trepat. Mestre de Primaria. Ignasi Salvatella. Pedagog i Diplomat en Mestre d’EGB i Director d’activitats del Lleure

Objectius

 • Experimentar l’art com a connexió i expressió íntima de les emocions en l’entorn escolar més enfocat a expressar-se des de la paraula i dels primers impulsos.
 • Experimentar en un mateix el procés de dibuixar “les experiències” i portar-les al nivell conscient per acompanyar el reptes de creixement emocional a l’escola.
 • Facilitar la resolució de problemes i gestió de conflictes a l’aula i la tutoria.
 • Potenciar la autoestima i afavorir la relació interna dels alumnes i un mateix a partir d’una visió integral-holística de la persona.

Continguts:

1er. Mòdul:

 • Potencial del dibuix com expressió de sentiments: Una imatge val més que mil paraules.
 • Dibuixar amb el cor com eina espontània per reconèixer que està passant en la tasca d’aprenentatge i en les relacions amb el companys: infants i adults.
 • Els mandales com eines per augmentar les estratègies personals per a un ambient adient per l’aprenentatge i el creixement.
 • L’àrea curricular de l’expressió plàstica com a enfortiment de la autoestima per a un desenvolupament harmònic de l’Infant.
 • Experimentació pràctica i exercicis aplicables a l’escola

2n Mòdul

 • Eines de les arts plàstiques per la resolució de conflictes escolars i l’alliberament de situacions d’estrès en l’entorn escolar.
 • El valor del dibuix en la salut emocional, personal i del grup , per crear un ambient d’aprenentatge adient i/o restablir l’equilibri en situacions d’estrès.
 • La importància en la resolució de conflictes d’empatitzar amb la posició de l’altre: l’altre també com a mirall dels nostres actes.
 • La creació d’entorns relaxats a través de la tècnica de dibuixar amb el cor i dels mandales per facilitar les actituds que porten a la resolució positiva de conflictes.
 • Experimentació pràctica i exercicis aplicables a l’escola

3r Módul

 • L’acció de dibuixar com a eina pedagògica: organització de l’aprenentage, clarificació dels conceptes i potenciador de l’aprenentatge significatiu.
 • L’estructura mandàlica i la paleta de colors com a eina de comunicació:
 • El color transcendeix l’expressió oral i facilita una expressió personal.
 • Experimentació de les diferencies entre l’expressió de la paraula i el dibuix i explorar exercicis aplicables a l’escola.
 • Les imatges i els colors com llenguatge de connexió entre les sensacions del cos i la ment desenvolupant la creativitat i la imaginació per acompanyar el creixement de l’infant.
 • Experimentació de les implicacions en un mateix i l’aplicabilitat a l’aula i la tutoria.

4rt Mòdul

 • Identificació de diferents estats de centrament, calma i connexió amb un mateix a través de la utilització de mandales per facilitar l’autoconeixement.
 • Observació de les implicacions en un ambient d’aprenentatge i aplicació d’exercicis a l’aula.
 • Les aportacions de la neurociència proposen una visió integral centrada en l’alumne i el seu desenvolupament holístic amb l’integració de arts i ciència.

5è. Mòdul

 • L’acte de dibuixar ens connecta els dos hemisferis i ens ofereix noves perspectives en la mirada a les situacions emocionals i del procès d’aprenentatge.
 • La tècnica del dibuix des del cor i els mandales en el currículum de les àrees competencials.
 • Disseny d’activitats en entorns d’aprenentatge.

Dates, lloc i horari del curs.

 • Del 18 al 22 de juliol de 9,45h. a 13,45h.

Hores de durada.

20 hores

Lloc:

Casal d’entiats Mas Guinardó:

Persones destinatàries (amb indicació del nivell educatiu).

Professorat d’educació infantil i primària.

Nombre de places:
20 participants

Matrícula del curs: 70 €uros.

COM FER LA INSCRIPCIÓ:

Enviar email amb les següents dades i resguard d’ingrès

Nom i Cogmons
DNI
Data de naixement
Professió
Centre de treball o especificar situació
Telèfon de contacte
e-mail:

Fer l’ingrés a «La caixa» a nom de: Educació22-Món Solidari

ES95 2100 1022 1702 0016 2597
Possant el teu nom o número del curs que t’apuntes. i ens envies el comprovant a educacio22@gmail.com junt amb les dades incrispió anteriors.
El curs es realitzarà si es forma un grup de més de 9 persones. Només en cas d’anul.lació es retornan el diners íntegres.

2015 replantejar l’Educació Cap a un Mundial Comú?

Això vol dir anar més enllà de l’alfabetització i l’adquisició de competències aritmètiques bàsiques i centrar-se en els entorns d’aprenentatge i en nous enfocaments de l’aprenentatge que propiciïn una major justícia, l’equitat social i la solidaritat mundial.

L’educació ha de servir per aprendre a viure en un planeta sota pressió. Ha de consistir en l’adquisició de competències bàsiques en matèria de cultura, sobre la base del respecte i la mateixa dignitat, contribuint a forjar les dimensions socials, econòmiques i mediambientals del desenvolupament sostenible.

FONT: Informe UNESCO