master-en-educacio-integral-i-holistica_cat


Educació Integral-Holística

ONLINE O SEMI-PRESENCIAL, és una mirada oberta i compromesa amb els valors emergents d’un canvi de paradigma. Impulsa una visió holística integrada en nosaltres mateixos i contribuir a un nou model de desenvolupament humà i el Bé Comú Global (Unesco, 2015).

Un màster dinàmic i transformador per a crear Xarxa entre educadors, mestres i professors, mares i pares, pedagogs i psicòlegs i persones relaciones amb l’educació al llarg de tota la vida. També molt adequat per als acompanyants i facilitadors en educació Montesori, Pedagogia Waldorf, educació viva i lliure … per la seva visió integradora i de síntesi.

Autoconeixement, cos, consciència i moviment

AC1Fp0cN_yRFJXxy41LjV_v5isS1auQsZ3_U9c96kqgAwareness, body, consciousness & moving

 

Aquest màster ofereix explorar i copsar els nous punts de referència que l’educació està utilitzant per adequar-se a la transformació de la societat i de les persones, quines són les actituds i valors per educar i transitar pel canvi amb confiança i «posar-se en pràctica «o / i compartir acompanyat per persones amb similar motivació que intueixen, desitgen o actuen en favor d’una concepció global de l’educació i de la vida.

La participació en aquest Màster teòric-experiencial dinamitza possibilitats per:

Incorporar les bases personals, socials i educatives que faciliten processos de canvi pedagògic,
Abordar el comunitari i l’intern, el inclusiu i la diversitat com un tot indivisible.
Experimentar noves perspectives i mirades al acompanyar els processos naturals de vida-aprenentatge.
Atendre els nous comportaments i formes d’aprendre dels infants, joves i adults en el món global del segle XXI.
Portar a la pràctica dels projectes personals i grupals un procés harmònic, estimulant i transformador,
Recolzar-se en una diversitat metodològica centrada en la persona i el seu desenvolupament global i holístic.

Et ofereix opcions en el desenvolupament de 3 eixos transdisciplinars:

l’autoconsciència a través del cos
la presència, la pausa i el desenvolupament de la consciència
la mirada integral, sistèmica i sostenible en la transformació de la quotidianitat.

I aprendre conjuntament com viure i educar amb atenció i participació plena i conscient a través de les tècniques i actituds com Mindfullnes (atenció plena), meditació, Diàleg del Ara, Awareness i Moviment Espontani.
Consciència, valors emergents i lideratge creatiu

Antecedents d'Educació Holística a la UNESCO

Informe de la Unesco per la Comissió Internacional per a l’educació del segle XXI, 1996 (Informe Delors)

« Per fer front als reptes del segle XXI, seria indispensable assignar nous objectius a l’educació i, per tant, modificar la idea que ens fem de la seva utilitat
Una nova concepció més àmplia de l’educació hauria de portar a cada persona a descobrir, despertar i incrementar les seves possibilitats creatives, actualitzant així el tresor amagat en cada un de nosaltres, …
Avui la Unesco exposa que «L’Informe Delors» proposa una visió holística i integrada de l’educació, basada en els paradigmes de l’aprenentatge al llarg de tota la vida i els quatre pilars pedagògics: aprendre a ser, aprendre a conèixer, aprendre a fer i aprendre a viure junts. «

Antecedents a España

Rafael Yus, 2001, Educació Integral, una educació Holística per al segle XXI.

«Proposem l’Educació Holística com a resposta al repte de la transversalitat o l’educació integral, per la seva espacial èmfasi en cadascuna i totes de les potencialitats humanes. … Si el segle XXI ha de veure l’arribada d’una cultura ultramoderna arrelada en una visió del món més orgànica, ecològica i espiritual, llavors hem de contemplar canvis importants en l’escola tradicional, incorporant molts dels principis dels educadors holístics dels dos últims segles, amb la lògica actualització dels nous coneixements de la ciència pedagògica …

De la Escola Nova a la Educació Holística

Cent anys després de la irrupció de l’Escola Nova, icònica el primer terç del segle XX al món occidental -Catalunya inclosa-, el debat educatiu global tracta de definir què vol dir avui educació de qualitat, quines són les necessàries competències per a la vida, i que mecanismes permeten avaluar-les, mirant alhora d’superar la forta inèrcia d’un model d’escola transmissora i academicista creada per a la societat industrial ja desapareguda.

Ho mostra la Declaració d’Incheon Educació 2030, adoptada aquest any pel Fòrum Mundial d’Educació de la UNESCO, en afirmar que «L’educació de qualitat afavoreix la creativitat i el coneixement i assegura l’adquisició de les competències bàsiques d’alfabetització (literacy) i numèriques (numeracy), així com de competències analítiques, de resolució de problemes, i altres competències cognitives, interpersonals i socials d’alt nivell ». Però molts sistemes educatius encara se centren en la mera transmissió de coneixements disciplinaris, i confonen millorar competències numèriques amb incrementar les classes de matemàtiques, o millorar competències lectores amb fer llegir els nens el més aviat possible.

La UNESCO, Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, ha estat al capdavant del debat mundial per repensar l’educació. El va estar el 1972 amb l’Informe Faure i la idea que l’educació és al llarg de tota la vida, i també el 1996 amb l’Informe Delors, L’aprenentatge: Hi ha un tresor amagat a dins, que recordava que l’educació va molt més lluny del «saber»: si no aprenem també a fer, a ser, ia viure junts, l’aprenentatge és incomplet. Ara, en Repensar l’Educació, 2015 la UNESCO revisa i actualitza l’influent informe Delors, i ho fa urgiéndonos a «replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge», des d’una «visió holística» que «superi les dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètics », i alertant-nos del risc de posar tot l’èmfasi« en els resultats dels processos educatius deixant de banda el procés d’aprenentatge ».

Aquestes reflexions ens recorden que fa un segle el nostre país va treballar molt seriosament per ser líder en educació, introduint les innovacions pedagògiques més avançades fins que la dictadura curt seva tasca. Ja llavors, pedagogs i mestres com Rosa Sensat escrivien: «Les classes on els nois se sentin en filera de cara al mestre i davant d’una pissarra, a l’escola tipus intel·lectualista, no es conceben dins de l’escola de la vida, on el noi ha de moure en llibertat per buscar els mitjans que li convenen a cada moment determinat en una lliure elecció de treball ».1)

Les escoles, que avui a casa nostra i arreu reprenen aquella tradició i el entronquen amb el discurs competencial i holístic de la UNESCO, tenen dos avantatges respecte de l’Escola Nova de fa cent anys. Un, que els avenços científics ens permeten saber com aprenem les persones, i posen en evidència que els mètodes transmissors no produeixen aprenentatge significatiu. I l’altre -fundamental-, que l’aparició d’internet ha transformat la manera com les persones tenim accés a la informació i al coneixement, la manera com interactuem, i les pràctiques de la gestió pública i de les empreses.

Són aquestes dues diferències clau respecte al debat de fa un segle, juntament amb el repte d’un creixement econòmic que ha d’estar guiat per la gestió mediambiental responsable i per la recerca de pau, inclusió i justícia social, que avui ens ha de portar a casa nostra a «replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge». Perquè l’educació és un repte global que es construeix a nivell local, i serà complint el deure de fer possible una educació de qualitat per a tothom que podrem contribuir a la renovació de l’aprenentatge al món.

Presentació de l’edició catalana de l’Informe Unesco, 2015 per Eduard Vallory i Subirà, President del Centre UNESCO de Catalunya

1 Rosa Sensat «Reflexions sobre el Moment de la nostra escola pública» Revista de Psicologia i Pedagogia, Barcelona, ??novembre 1933, pp 406-415

Unesco, sobre l' Educació a partir de 2015.

Replantejar l’educació: ¿Cap a un bé comú mundial? Informe d’experts. Unesco 2015

«Els canvis del món actual es caracteritzen per nivells nous de complexitat i contradicció. Aquests canvis generen tensions per a les que l’educació ha de preparar els individus i les comunitats, capacitant-los per adaptar-se i respondre. Aquesta publicació contribueix a replantejar l’educació i el aprenentatge en aquest context. Part d’una de les tasques principals que té encomanada la UNESCO com a observatori mundial de les transformacions socials i té com a objectiu fomentar els debats públics sobre polítiques. És una crida al diàleg entre tots els interessats. s’inspira en una concepció humanista de l’educació i el desenvolupament, basada en el respecte a la vida ia la dignitat humana, la igualtat de drets, la justícia social, la diversitat cultural, la solidaritat internacional i la responsabilitat compartida d’un futur sostenible. Aquests són els fonaments de la nostra humanitat comuna. aquest llibre aprofundeix en la visió que presentaven dues publicacions memorables de la UNESCO: Aprendre a ser: l’educació del futur (1972), el ‘Informe Faure’; i Educació: hi ha un tresor (1996), el ‘Informe Delors’. »

«L’educació no pot resoldre per si sola tots els problemes del desenvolupament, però una visió humanista i holística de l’educació pot i ha de contribuir a aconseguir un nou model de desenvolupament. En aquest model, el creixement econòmic ha d’estar regit pel respecte al medi ambient i la preocupació per la pau, la inclusió i la justícia social. Els principis ètics i morals d’una visió humanista del desenvolupament s’oposen a la violència, la intolerància, la discriminació i l’exclusió. pel que fa a l’educació i la instrucció, suposen deixar enrere l’utilitarisme i l’economicisme de curtes mires per integrar les dimensions múltiples de l’existència humana. Aquesta visió posa l’accent en la inclusió de persones que freqüentment són discriminades: dones i nenes, poblacions autòctones, persones amb discapacitats, migrants, la gent gran i les poblacions de països afectats per un conflicte. Exigeix ??un plantejament obert i flexible de l’aprenentatge, que s’ha d’estendre tant al llarg com a l’ample de la vida: un plantejament que brindi a tots l’oportunitat de realitzar la seva potencial amb vista a un futur sostenible i una existència digna. Aquesta visió humanista té conseqüències a l’hora de definir el contingut de l’ensenyament i les pedagogies, així com la funció que correspon a mestres i altres educadors. La seva importància és encara major a causa del ràpid desenvolupament de les noves tecnologies, en particular les digitals. «

VISUALIZA MASTER CLASS 1

MODALIDADES: ON LINE

Curso-Online

SEMI-PRESENCIAL

trabajo_equipo_2

PRESENTACIONS  I ENTERVISTES

OnLine

Sol·licitar skype i horari en educacio22@gmail.com, indicant el nom i lloc de residència. o per whatsaap o tel. 636 28 68 99

Presencials a Barcelona

Concertar cita a educació22@gmail.com

INICIO-PRESENTACIÓ OBERTA
Master Class en Video Conferència

per Ana María González Garza

Diálogo ONLINE en directo + dinámica para la modalidad presencial

15 de Enero 2018

PRESENCIAL I ONLINE

 

Casal d’Entitats Mas Guinardo
Plaza Salvador Riera 2 , Barcelona
+ Google Map

Ana-María-González-Garza-2MASTER CLASS 15 Enero 2018

Tots som educands i educadors. Pedagogia del Saber Ser. La Pedagogia integral per al segle XXI.

Visionat grupal al Mas Guinardó Video-Conferència.

Preguntes onlines en directe amb Ana María González Garsa i Cristina Escrigas

Diàleg Col·lectiu dins el programa INICI-PRESENTACIÓ 15 Enero

Areas Principales

Ana María González Garza (México)

educ-holistica-libro

Ser educador significa salir al encuentro de uno mismo.

Sandra Aisenberg (Buenos Aires)

tu-hijo-como-espejo

Detrás de cada conducta hay un mensaje para mí.

Ignasi Salvatella Guilà (Barcelona)

image04

En el aula y en casa yo puedo hacer la gran re-evolución.

Cristina Escrigas Páez-Centella (Barcelona)

image02

Una educación transformadora centrada en la persona.

Programa y Calendario

METODOLOGIA: Teórico-práctica-experiencial, desde la vivencia y la creatividad, que lleve a la reflexión personal y aplicabilidad en la cotidianidad en proceso compartido de intercambio y cocreación.
ESTRUCTURA: Contenidos multimedia, diálogos compartidos en Red, reflexión interna y aplicación a la vida diaria y tutorias por internet. En la modalidad semi-presencial habrá 6 encuentros de fin de semana con duración de viernes tarde a sábado tarde o de sábado mañana a domingo mediodía según fecha en dos opciones Barcelona o Ciudad de México. Esta opción está sujeta a la creación de grupo.

DEDICACIÓN: Conexión ON-line para diálogos o lectura de propuestas o contenidos multimedia semanalmente adaptable por cada persona a su propio ritmo. Mensualmente en la participación y reflexión en los foros y tutorías. Los diálogos en Red serán en directo cada 2 o tres semanas.

DIPLOMA: Otorgado por el Instituto Abierto de Educación Holística Educació22. Es Titulación Propia.

DURACIÓN: 12 meses lectivos de Enero 2018 a Enero 2019.

INVERSIÓN:

Modalidades: Pre-inscripción 100€ +
Opción A: al contado: 1840 (340€ matrícula + 1 pago 1500€.)
Opción B : aplazado:  340€ matrícula + 3 pagos de 600 € (el 3 de enero, 3 de marzo, 3 de mayo.)

La plaza está reservada una vez realizada la matrícula y la entrevista personal o por skipe.

OBJETIVOS:

Dinamizar posibilidades de refelexión a partir de la findamentación conceptual de las prácticas de vida-aprendizaje personales para:

· Incorporar las bases personales, sociales y educativas que facilitan procesos de cambio pedagógico tanto interno como comunitario, a la vez que inclusivo y diverso.
· Experimentar nuevas perspectivas para acompañar los procesos naturales de vida-aprendizaje y los nuevos comportamientos y formas de aprender de los niñ@s, jóvenes y adultos en el mundo global del siglo XXI.
· Llevar a la práctica de los proyectos personales y grupales un proceso armónico, estimulante y transformador, apoyada en una diversidad metodológica centrada en la persona y su desarrollo holístico.

Se impulsa el desarrollo de 3 ejes transdisciplinares:

· la autoconciencia a través del cuerpo
· la presencia, el silencio y el desarrollo de la consciencia
· la mirada integral-holística, sistémica y sostenible en la transformación de lo cotidiano.
Se desarrollarán procesos para aprender conjuntamente cómo vivir y educar con atención y participación plena y consciente a través las técnicas y actitudes de:

· Mindfullnes como actitud de presencia
· Meditación como diálogo con nuestra interioridad
· Atención, concentración y relajación como camino de autoconocimiento (Awereness through the Body)
· Diálogo del Ahora y Diálogo del Corazón para fomentar la escucha y la comunicación esencial.
· Movimiento Espontáneo-Katsuguen (Seitai) para reconectar con la inteligencia innata, natural y instintiva.

Se experimentará dinámicas y movimientos internos:

· Auténticos, donde asumimos la total responsabilidad sobre la realidad.
· Sistémicos, donde encontramos nuestro lugar y el fortalecimiento generado por nuestros vínculos.
· Energéticos, donde podemos reconocernos integrados en nuestras distintas dimensiones: biológica, psicológica, social, espiritual…

330x110sidebar_studyMETODOLOGIA:

La metodología presenta un carácter teórico-práctico-experiencial (vivencial) que, en su conjunto, pretende llevar cabo una reflexión personal sobre la temática del programa y facilitar la toma de conciencia de los conocimientos, las características, las actitudes, los valores, las experiencias personales, las destrezas y las estrategias que promueven el proceso educativo holístico en sus diversos campos de aplicación.

Sesiones de tutoría acompañarán el proceso, dando seguimiento a las actividades teórico-prácticas y las experienciales-vivenciales, creando con ello el vínculo humano indispensable en todo proceso educativo. La interacción personal con el tutor se realiza a través de correo electrónico y sesiones de skipe acordadas.

La participación activa de los integrantes tanto en los diálogos en directo, en los foros, como en los encuentros grupales que se realicen de forma Virtual o presencial (modalidad semi-presencial), permite la cocreación de una red generadora de conocimiento compartido a la vez que funcionan como un elemento de apoyo y aprendizaje.

Campus Virtual: Medio a través del cual todos los agentes implicados en el proceso abierto se interrelacionan de forma informal a nivel personal.

 

EVALUACIÓN:

En el contexto de educación a distancia, enmarcado en el enfoque holístico, cada persona es el responsable y generador de su aprendizaje a través del auto-descubrimiento, por lo tanto, la evaluación se dirige a orientar y compartir su proceso autónomo, dejando a un lado concepciones evaluativas de instrumento de medición y calificación. El sistema de evaluación consistirá en consecuencia:

  • En una evaluación de proceso de incorporación de conocimientos por parte del docente con una función eminentemente orientadora y/o reforzadora de aprendizajes, fomentando y apoyando los elementos teórico-prácticos, actitudes y destrezas incluidas en los objetivos específicos que cada modulo ofrece.
  • En una Autoevaluación donde cada persona autoevalúa su desempeño en base a su proceso de crecimiento en referencia a sus objetivos y a los objetivos conjuntos planteados, así como a la generación conocimiento compartido en las aportaciones personales y al aprendizaje significativo alcanzado a través tanto de los aspectos teórico-prácticos como experienciales-vivenciales y a su propio proceso de autoconocimiento a lo largo del curso.

photodune-2295029-college-student-s-progressiveAtravés de Conexión ON-line se abriran diálogos quinzenal o cada tres semanas ( según el tema) para compartir sobre las propuestas, textos o contenidos multimedia recibidos. Estos diálogos en Red serán en directo cada 2 o tres semanas en grupo y con la participación de los ponentes de cada temática.

Cada persona puede visonar los materiales a su propio ritmo. Y mensualmente se establecerá un feedback de participación y reflexión en los foros y tutorías.

carrusel4Para la modalidad Semi-Presencial se realizarán 6 encuentros de fin de semana en Barcelona y Ciudad de México, con duración de viernes tarde a sábado tarde o de sábado mañana a domingo mediodía según fecha. Esta opción está sujeta a la creación de grupo.

Estas actividades también serán guiadas para su interiorización corporal en la opción OnLine.

2018 Fechas
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre

Tens alguna pregunta? Contàctans

Nombre*

Email*

Ciudad

Asunto

Mensaje

LIBRO: «EDUCACIÓN HOLÍSTICA, La Pedagogía del Siglo XXI»

En Educación holística, Ana María González Garza ofrece un testimonio de su vida, una revisión de sus percepciones, conocimientos, experiencias, reflexiones, así como ejercicios encaminados a ayudar a los lectores a descubrir las respuestas a sus propias inquietudes de aprendizaje. A partir de sus vivencias en el ámbito de la enseñanza, la autora formula una nueva propuesta educativa, basada en una visión holística de la educación, cuyo principal objetivo es favorecer el proceso evolutivo de la conciencia en su tránsito hacia la total liberación, la plena realización y la trascendencia de las barreras que nos impiden despertar a nuestra verdadera esencia. Este enfoque holístico no sólo está dirigido al desarrollo de las inteligencias múltiples —según el análisis de Gardner—, sino fundamentalmente al desarrollo de la inteligencia existencial y de la inteligencia espiritual.