Sol.lucions pedagògiques


Solucions Pedagògiques és un espai multidisciplinari on homes i dones poden desenvolupar la seva activitat acadèmica des d’una perspectiva holística de la persona.

Admirem la diversitat inherent a les persones, ens meravellen les capacitats innates dels nens i els joves i prenem els seus dons com a punt de partida per al seu desenvolupament dins el món acadèmic.

Recerques conjuntament amb les famílies, des de la singularitat i el respecte, formes de relació que permetin una millor coexistència entre el sistema acadèmic actual i el sistema familiar.

Compartim les vivències per a una millor comprensió de les inquietuds que han de ser la base del creixement personal.

 SERVEIS QUE OFERIM

ETQUETATGE

Acompanyem la infància i la joventut en el seu trànsit pel món acadèmic amb la voluntat de consolidar el protagonisme de la transformació en la vida és dins nostre.

Proposem un aprehenentatge (1) conscient dels continguts acadèmics des de la llibertat, l’alegria, la tranquil·litat i la vivència plena amb el propòsit únic i últim de viure cada etapa del sistema educatiu com un element cogenerador de felicitat.

Abracem la inquietud que genera en els nens i joves la pertinença a una societat de consum que prioritza l’ésser productiu per sobre de l’individu crític i generador de la seva pròpia realitat.
Banner1 SERVEIS QUE OFERIM

Oferim un espai obert a tothom, adequant les necessitats de desenvolupament mitjançant:

Sessions de reforç acadèmic des d’una visió holística de la persona.

Assessorament a joves, pares i mares sobre les diferents vies que ofereix el sistema educatiu, observant cada cas a fi de preservar un just estat de felicitat i fer efectiu el desenvolupament integral.

Converses d’aprofundiment sobre la incidència que el desenvolupament dels fills dins el sistema educatiu té sobre el clima familiar.

Facilitador: Xavier Vila y Hosta:

Informació: (Xavi). 93 217 88 17/639 300 455

POR

(1) Aprehendre:

  1. Arribar a imaginar, captar.
  2. (Filosofía) Conèixer sense judicis o sense afirmar ni negar.

Agraïments:

  • Francesco Tonucci FRATO por: Amb ull de nen.
  • Horacio Altuna per: Familia tipo.
  • Bill Watterson per: Calvin y Hobbes.
solucion

Tens alguna pregunta? contàctans

Nombre*

Email*

Ciudad

Asunto

Mensaje